Stosowane technologie

xhtml j?zyk s?u??cy do tworzenia stron www oglnego przeznaczenia,
css j?zyk s?u??cy do opisu formy prezentacji (wy?wietlania) stron www,
php skryptowy j?zyk programowania,
mysql system zarz?dzania relacyjnymi bazami danych,
js zorientowany obiektowo skryptowy j?zyk programowania,
cms systemem pozwalaj?cy w ?atwy sposb zarz?dza? struktur? oraz tre?ci? serwisu internetowego

Strony internetowe

 
sprz?t budowlany

Dr-rent

www.dr-rent.pl

xhtmlcssphpmysqlmysql
 
drzewogrod, ogrodnictwo

DrzewOgrd

www.drzewogrod.pl

xhtmlcssmysqlmysql
   
fertigopak 1

Fertigopak

www.fertigopak.pl

xhtmlcssphpmysql
 
flashcom

Flashcom

www.flashcom.pl

xhtmlcssphp
   
jmsc construction

JMS Construction

www.jmms.pl

xhtmlcssjsphp
       
judo

Sport Club Judo

www.scjudokrakow.pl

 
Trans-kon, us?ugi transportowe

Trans-kon

www.trans-kon.pl

xhtmlcss
 
http://webbyweb.pl Portfolio